Kanaaldijk 124 Koedijk (Alkmaar) | Kuyper en Blom makelaars
sluiten Sluit menu
VERKOCHTonder voorbehoud

Kanaaldijk 124, Koedijk (Alkmaar) € 150.000,-

Hoofdkenmerken

 

Bouwgrond is schaars! Dat is iets wat wij u als makelaars niet hoeven te vertellen. Met dit perceel van 255 m² zijn wij er zeker van een prachtlokatie te kunnen aanbieden. De woning zelf is niet meer voor bewoning geschikt en geeft u de gelegenheid om uw eigen vrijstaande woning te bouwen.  De locatie is subliem: gelegen in Koedijk, aan het Noordhollandskanaal met uitzicht op de duinen aan de voorzijde en op weiland aan de achterzijde.

Via de vlotbrug/fietsbrug bent u binnen mum van tijd bij het strand en de duinen. Zo ook de Europese school in Bergen kan men op de fiets makkelijk bereiken. De Alkmaarse binnenstad en het recreatie- en natuurgebied Geestmerambacht zijn slechts op enkele kilometers afstand. Bovendien zijn scholen en winkels dichtbij gelegen.

Het geheel wordt in de huidige staat aangeboden en een koper dient zelf zorg te dragen voor de bijkomende kosten, eventuele risico's en regelgeving voor het realiseren van een nieuwe woning!

De kavel is, via het perceeltje extra grond van 25 mdat alleen de koper kan kopen van de Gemeente Alkmaar voor € 1,- kosten koper, aan de achterzijde ontsloten naar een rustige straat (de Achtergraft) en grenzend aan natuurgebied. HIerdoor wordt het totale perceel grond 280 m2.

Vraagprijs betreft richtprijs !

Afmetingen:

Begane grond: circa 11.15 x 5.30 meter, hoogte 2.30 meter

Eerste verdieping: circa 11.15 x 4.30, hoogte 3.10 meter

Schuur: circa 5.58 x 2.80 meter

De kavel grond meet ongeveer circa 33 x 7 meter. Bent u toe aan het verruimen van uw horizon?

Projectnotaris: Welkers en Wardenaar, Hoep 2A Schagen.

Op woensdag 3 april a.s. van 16.30 uur tot 17.30 uur en vrijdag 5 april 16.30 tot 17.30  is er een KIJKUUR en is er een medewerker van ons kantoor op de locatie aanwezig voor eventuele vragen omtrent het perceel of de procedure.

Bijzonderheden

DE PROCEDURE NAAR UW DROOMHUIS

 

PROCEDURE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING  (Voorheen bouwvergunning)

Algemeen

Voor het realiseren van een woning is een omgevingsvergunning vereist. U dient als koper er zelf voor te zorgen dat u tijdig een omgevingsvergunning aanvraagt. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geeft aan dat een omgevingsvergunning alleen wordt verleend, als het bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan, het bouwbesluit, de bouwverordening en de eisen van welstand.

Deze stukken bevatten een hele rij met randvoorwaarden. Het is voor iemand die niet dagelijks met bouwen te maken heeft moeilijk de bouwvoorschriften te kennen en te interpreteren. Het is daarom verstandig om bij de planvorming van uw nieuw te bouwen woning een deskundige, bijvoorbeeld een architect, te betrekken. Het is ook aan te raden om met de stedebouwkundige van de gemeente Alkmaar een afspraak te maken om uw ideeen op voorhand te bespreken.

Bestemmingsplanvoorschriften

Bestemmingsplanvoorschriften regelen de bestemming en het toegestane gebruik van gronden en bouwwerken. Zo zijn in het bestemmingsplan bouwvoorschriften opgenomen over bijvoorbeeld:

•  De toegestane locatie/positionering van de woning op de kavel;

•  De maximale bouwhoogte van de te bouwen woning;

Deze voorschriften zijn over het algemeen technisch en juridisch van aard. Ze zijn echter belangrijk voor u en uw architect, zodat u weet aan welke voorwaarden het woningontwerp moet voldoen. U kunt het bestemmingsplan inzien via  www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning

Aanvragen

Dit kan op op twee manieren:

Wachttijd

Als u een aanvraag hebt ingediend, neemt de gemeente binnen een bepaalde periode een beslissing. Bij een reguliere procedure is de beslistermijn acht weken. Bij een uitgebreide procedure is de beslistermijn zesentwintig weken. In beide gevallen kan de gemeente deze termijn eenmalig met zes weken verlengen. Maar er zijn uitzonderingen voor deze beslistermijnen.

Kosten

U betaalt  leges  voor het in behandeling nemen van een aanvraag. De hoogte van de leges is afhankelijk van de bouwkosten. Hebt u een aannemer ingeschakeld, dan kunt u de aannemingssom als bouwkosten opgeven. Is de aannemingssom nog niet bekend, dan moet u een schatting van de bouwkosten opgeven, bijvoorbeeld op basis van een offerte.

Voert u de bouwwerkzaamheden zelf uit ? Ook dan moet u een opgave van de bouwkosten geven. Deze bestaat uit een schatting van de benodigde bouwmaterialen en van het arbeidsloon dat u anders aan een aannemer had betaald.

Toetsing

Deze regels gelden ook voor vergunningvrije bouwwerken.

Duurzaam Bouwen

Wilt u extra maatregelen nemen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen en heeft u daar advies bij nodig? Of wilt u weten welke subsidieregelingen hiervoor beschikbaar zijn? Neem dan contact op met www.duurzaambouwloket.nl

We stellen het op prijs, als u bij uw aanvraag aangeeft:

Welke extra duurzaamheidsmaatregelen u wilt nemen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld; opwekken van eigen (zonne)energie of gebruik van duurzame bouwmaterialen.

Aanvraag voor verschillende activiteiten

Misschien heeft u naast een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen ook nog andere vergunningen nodig. Wilt u bijvoorbeeld een garage realiseren dan is de kans groot dat ook een uitwegvergunning noodzakelijk is. U kunt dit via het het omgevingsloket in één keer aanvragen. 

Bekendmaking en bezwaar

Belanghebbenden kunnen daarna binnen zes weken bezwaar maken. Start dus pas met bouwen als u zeker weet dat er geen bezwaren zijn, de vergunning dient onherroepelijk te zijn.

Aanvang en einde werkzaamheden

Als u start met de werkzaamheden meld dit dan twee dagen van tevoren. Via de kaart die u bij de omgevingsvergunning heeft ontvangen. Is het werk klaar? Meld dit dan via het door de gemeente verstrekte formulier.

Illegaal bouwen

Er is sprake van illegaal bouwen als er (on)bewust zonder de vereiste omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt gebouwd. Als u tijdens de bouw af wilt wijken van de verleende omgevingsvergunning, dan dient u hiervoor toestemming te vragen door het indienen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Laat u dat achterwege, dan is er sprake van illegaal bouwen.

Goed om te weten

Bodemkwaliteit

Als koper dient u een bodemonderzoek te laten uitvoeren conform NEN 5740. Hieruit moet blijken dat de grond geschikt is voor het beoogde gebruik.

Hemelwater

Vanwege de vernieuwde Waterwet (2017) dient de ontwikkelaar zelf zorg te dragen voor de afvoer van het hemelwater van de desbetreffende percelen. Dit betekent dat het HWA riool dat de gemeente in het gebied aanlegt uitsluitend wordt gebruikt voor de afvoer van hemelwater dat op straat en ander openbaar terrein valt. Er wordt uitsluitend een rioolbuis tot aan de perceelgrens voor het vuil water aangelegd.

Sonderingsgegevens

Voor het berekenen van de constructiegegevens van uw woning is het nodig dat op de kavel sonderingen worden uitgevoerd. Uit deze sonderingen blijkt de draagkracht van de grond en welke fundering geschikt is. Dit onderzoek dient u voor eigen rekening uit te laten voeren. U mag zelf kiezen of u gebruikt maakt van schroef- of heipalen, alleen bent u en/of bouwer zelf aansprakelijk bij eventuele schade aan andere woningen.

Aansluiting water, elektriciteit en (tele-)communicatie

Aansluitingen voor water, elektriciteit en (tele-)communicatie dienen door u als koper zelf aangevraagd en betaald te worden. Alle aansluitingen kunnen centraal aangevraagd worden via de website: www.mijnaansluiting.nl

Het betreft een bouwval, PAND VOLDOET NIET AAN HET BOUWBESLUIT, niet bewoond door verkoper.

Het is koper bekend dat de onroerende zaak meer dan 120 jaar oud is, dat de onroerende zaak (grondig) gerenoveerd/gesloopt moet worden en dat verkoper de onroerende zaak nooit feitelijk heeft gebruikt. In verband hiermee wil verkoper geen enkele aansprakelijk aanvaarden met betrekking tot zichtbare en onzichtbare/ verborgen gebreken. Hieronder vallen onder meer zichtbare en onzichtbare/ verborgen gebreken die het gevolg zijn van het niet bouwen conform de bouwvoorschriften/ bouwvergunningen/ bestemmingsplanbepalingen e.d. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen om bovenstaande model-tekst van artikel 6.3 door te halen. Dit betekent dat als de onroerende zaak bij de eigendomsoverdracht niet de (feitelijke) eigenschappen bezit die nodig zijn voor een normaal gebruik als woonhuis, dit voor rekening en risico van koper komt. Met andere woorden: koper koopt de onroerende zaak ‘as is, where is’. Bij het vaststellen van de koopsom is hier rekening mee gehouden. Koper is in de gelegenheid gesteld om de onroerende zaak bouwkundig (te laten) onderzoeken.

Asbest: In de onroerende zaak kunnen asbest houdende stoffen aanwezig zijn (o.a. goten). Bij eventuele verwijdering van asbest houdende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien.

Verkoper heeft koper uitdrukkelijk geattendeerd op het feit dat hij het verkochte nooit zelf heeft gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening van koper komen en dat bij de vaststelling van de verkoopprijs hiermee rekening is gehouden.

Adresgegevens

Straat + huisnummerKanaaldijk 124
Postcode1831 BA
WoonplaatsKoedijk (Alkmaar)

Kenmerken

Prijs€ 150.000,- Kosten koper
KadastraalGemeente Alkmaar, Sectie I, Nummer 2 & Nummer 2612
Perceelopperlakte255 m2

Bouw/installaties

Type woninge(n)Vrijstaande woning
IsolatieNiet van toepassing
Elektrische installatieNiet van toepassing
Centrale verwarmingNiet van toepassing
Warm water installatieNiet van toepassing

Staat

Onderhoud binnen

Slecht
 

Onderhoud buiten

Slecht


TOP

Afbeeldingen

Foto's


TOP

Afbeeldingen

Kanaaldijk 124, Koedijk (Alkmaar) € 150.000,-


TOP

Documenten

download
BRIEF GEMEENTE ALKMAAR
download
KADASTRALE KAART
AFSPRAAK MAKEN?BEL ONS:
T
072 532 24 20
OF MAIL:
E
info@kbmakelaars.nl
Volg ons en blijf op de hoogte:

Kanaaldijk 124, Koedijk (Alkmaar) € 150.000,-

ADRES

KUYPER & BLOM MAKELAARS

Stationsweg 102

1852 LN Heiloo

 

072 - 532 24 20

info@kbmakelaars.nl


 

OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m vrijdag

09:00 t/m 17:30 uur

Zaterdag: 09:00 t/m 13:00 uur


 

Algemeen

Stationsweg 102   
1852 LN Heiloo
072 - 532 24 20

info@kbmakelaars.nl

algemene voorwaarden
disclaimer

VERKOOP / AANKOOP / TAXATIES

Heeft u een professioneel advies nodig voor de verkoop van uw woning? Bent u op zoek naar een nieuwe woning? Wilt u weten wat uw huis waard is? 

Woning verkopen?
Woning kopen?
Woning taxeren?

OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m vrijdag:
09.00 uur tot 17.30 uur
Zaterdag: 09.00 uur tot 13.00 uur

Vrijblijvende afspraak