Welkom bij Kuyper & Blom
sluiten Sluit menu
 
 

De zorgplicht van de makelaar

Steeds meer wordt de vraag gesteld wat er onder de zorgplicht valt van de makelaar. Moet een makelaar het bestemmingsplan controleren? Is een makelaar aansprakelijk als afgegeven informatie achteraf gezien niet klopt? De Juridische Dienst behandelt de komende weken uitspraken die betrekking hebben op de zorgplicht van de makelaar. Deze week behandelen wij de tweede uitspraak: de zorgplicht van de verkoopmakelaar bij de verkoopbrochure.

De casus is als volgt. Verkoper heeft een appartement verkocht aan koper, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de ruimte in de kelder. In de verkoopbrochure staat vermeld dat de kelder zich uitstekend leent voor woon-, bedrijfs- en/ of atelierruimte. Deze informatie heeft de verkoopmakelaar ontvangen van de verkoper. Tevens heeft de verkoopmakelaar op verzoek van koper dit mondeling bij een gemeente geverifieerd. Koper wil de kelder gebruiken als woonruimte voor zijn dochter. 

Na het transport blijkt echter dat bewoning van de kelder onder het huidige bestemmingsplan niet is toegestaan. Net als in de uitspraak van vorige week heeft de gemeente de verkoopmakelaar verkeerd geïnformeerd. 

Koper stelt verkoopmakelaar aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad wegens het schenden van de zorgplicht. Koper is van mening dat de verkoopmakelaar hem onjuist heeft voorgelicht door foutieve informatie te vermelden in de verkoopbrochure. In de verkoopbrochure stond immers vermeld dat de kelder zich leent voor bewoning. 

De rechtbank stelt de koper in het gelijk. Uit het feit dat de verkoopmakelaar uitging van de niet aanwezige bestemming ‘wonen’, volgt dat hij geen of ondeugdelijk onderzoek heeft verricht naar de bestemming. Daarmee heeft hij onzorgvuldig gehandeld. Dat de gemeente onjuiste mededelingen heeft gedaan, maakt dit niet anders. De zorgvuldigheid die een makelaar dient te betrachten brengt in het concrete geval mee dat niet kan worden volstaan met het mondeling inwinnen van inlichtingen. De verkoopmakelaar is een andere mening toegedaan en gaat in beroep bij het hof. 

Hoger beroep Gerechtshof’s-Hertogenbosch 
In hoger beroep wordt de verkoopmakelaar toch in gelijk gesteld. Het hof hanteert het volgende uitgangspunt gebaseerd op eerdere rechtsspraak van de Hoge Raad: De vraag of een makelaar die bij een transactie betrokken is, gehouden is om zelfstandig te (laten) controleren of van de opdrachtgever of een derde ontvangen gegevens die onder zijn verantwoordelijkheid aan potentiële kopers worden meegedeeld, juist zijn, kan niet in haar algemeenheid worden beantwoord. Dat antwoord is afhankelijk van de omstandigheden van het geval (HR 17 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV6162). 

In casu heeft de verkoopmakelaar op verzoek van koper bij de gemeente geïnformeerd of er in de ruimte gewoond kan worden. De gemeente heeft dit bevestigend beantwoord en de verkoopmakelaar heeft dit doorgegeven aan de koper. Daarnaast heeft de verkoopmakelaar de informatie doorgegeven die hij van zijn opdrachtgever heeft ontvangen. De gegevens die de verkoopmakelaar van zijn opdrachtgever en van de gemeente ontving spoorden op het punt van de mogelijkheid tot bewoning met elkaar. Het hof is van oordeel dat onder deze omstandigheden niet kan worden gezegd dat de verkoopmakelaar tekortgeschoten is in zijn zorgplicht jegens koper.

Terug naar nieuwsoverzicht

Algemeen

Stationsweg 102   
1852 LN Heiloo
072 - 532 24 20

info@kbmakelaars.nl

algemene voorwaarden
disclaimer

VERKOOP / AANKOOP / TAXATIES

Heeft u een professioneel advies nodig voor de verkoop van uw woning? Bent u op zoek naar een nieuwe woning? Wilt u weten wat uw huis waard is? 

Woning verkopen?
Woning kopen?
Woning taxeren?

OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m vrijdag:
09.00 uur tot 17.30 uur
Zaterdag: 09.00 uur tot 13.00 uur

Vrijblijvende afspraak