sluiten Sluit menu
 
 

Verplicht meewerken aan levering

Op 3 november jl. heeft de Rechtbank Limburg een uitspraak gedaan over de verplichtingen die ontstaan indien verkoper en koper een schriftelijke koopovereenkomst aangaan. De uitspraak laat zien dat het niet nakomen van de verplichtingen uit de koopovereenkomst, vanwege de boetebepaling, verregaande gevolgen kan hebben. Het ging in deze uitspraak niet om de boetebepaling uit de NVM-koopakte, maar wel om een soortgelijke bepaling.
De over en weer bestaande verplichtingen
Het sluiten van een koopovereenkomst brengt verplichtingen met zich mee. De koper verplicht zich om de koopsom te betalen en de verkoper verplicht zich de woning te leveren aan de koper op de afgesproken passeerdatum. Het niet voldoen aan deze verplichtingen kan grote gevolgen hebben zoals blijkt uit de uitspraak van de Rechtbank Limburg. Wat was het geval?

Casus
Verkoper en koper zijn op 29 juli 2015 een koopovereenkomst aangegaan voor een koopsom van €198.000 euro, waarbij als passeerdatum 10 september 2015 werd afgesproken. Omdat verkoper nog geen vervangende woonruimte had gevonden, weigerde verkoper de woning te verlaten en te leveren op deze afgesproken datum. Op 8 september 2015 liet hij dit aan de aankoopmakelaar weten.

De makelaar van de koper heeft verkoper op 10 september 2015 in gebreke gesteld wegens het niet tijdig leveren van de woning aan koper en hem in de gelegenheid gesteld om binnen 8 dagen alsnog aan deze verplichting te voldoen. Indien verkoper hier niet binnen deze termijn aan zou voldoen zou koper aanspraak maken op de contractueel overeengekomen boete van 3 promille van de koopsom per dag tot aan de dag van nakoming.

De verkoper heeft de woning ondanks deze ingebrekestelling niet geleverd aan de koper. Koper heeft daarom de rechter gevraagd een uitspraak te doen. De rechtbank besliste over de vraag of “verkoper gehouden is de door hem aan koper verkochte woning leeg en ontruimd te (doen) leveren.” Daarnaast besliste de rechtbank over de vraag of koper aanspraak kon maken op de contractueel overeengekomen boete.

Veroordeling tot levering en tot betalen boete
De uitspraak pakte voor de verkoper nadelig uit omdat beide vragen in het voordeel van koper werden beantwoord. Verkoper werd verplicht om te leveren aan koper ondanks zijn verweer aangaande het niet op tijd kunnen vinden van vervangende woonruimte. Hiervoor had verkoper namelijk een voorbehoud kunnen maken in de koopovereenkomst wat hij niet heeft gedaan.
Daarnaast werd verkoper verplicht om de contractuele boete te betalen, die inmiddels was opgelopen tot €24.354,-. De verkoper was namelijk 41 dagen in verzuim. Aan het verweer dat verkoper hierdoor in een financiële noodtoestand zou komen te verkeren ging de rechter voorbij. De boete heeft verkoper namelijk zelf afgesproken in de koopovereenkomst en bovendien had hij de financiële noodtoestand kunnen voorkomen door tijdige levering van de woning.
Conclusie
Het aangaan van een koopovereenkomst brengt verplichtingen met zich mee. Indien je als verkoper niet tijdig levert bestaat de kans dat je door de rechter wordt veroordeeld tot levering en tot het betalen van de overeengekomen contractuele boete. Zoals uit deze uitspraak blijkt kan deze hoog oplopen.
NB. In deze koopovereenkomst was de boete van 3 promille van de koopsom per dag niet gesteld op maximum 10% van de koopsom. Dit is wel het geval in de NVM-koopakte sinds maart 2014.

Terug naar nieuwsoverzicht

Algemeen

Stationsweg 102   
1852 LN Heiloo
072 - 532 24 20

info@kbmakelaars.nl

algemene voorwaarden
disclaimer

VERKOOP / AANKOOP / TAXATIES

Heeft u een professioneel advies nodig voor de verkoop van uw woning? Bent u op zoek naar een nieuwe woning? Wilt u weten wat uw huis waard is? 

Woning verkopen?
Woning kopen?
Woning taxeren?

OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m vrijdag:
09.00 uur tot 17.30 uur
Zaterdag: 09.00 uur tot 13.00 uur

Vrijblijvende afspraak