Welkom bij Kuyper & Blom
sluiten Sluit menu
 
 

Zorgplicht en bestemmingsplan

Steeds meer wordt de vraag gesteld wat er onder de zorgplicht valt van de makelaar. Moet een makelaar het bestemmingsplan controleren? Is de makelaar aansprakelijk als afgegeven informatie achteraf gezien niet klopt? De Juridische Dienst behandelt de komende weken uitspraken die betrekking hebben op de zorgplicht van de makelaar. Deze week behandelen wij de derde uitspraak: de zorgplicht van de aankoopmakelaar in relatie tot het bestemmingsplan.pulair.

De casus is als volgt. Koper koopt een pand voor de verhuur ten behoeve van maatschappelijke doeleinden, in het bijzonder als gebedsruimte en ruimte voor geestelijke verzorging en opvoeding, taallessen en huiswerkbegeleiding. Aankoopmakelaar X wordt ingeschakeld om koper te begeleiden bij de aankoop. 

Aankoopmakelaar X heeft de bestemming van het aangekochte pand toegelicht aan de hand van de plankaart en de bestemmingsplanvoorschriften. Na het transport wordt het pand, conform de bedoeling van koper, verhuurd in het kader van maatschappelijke doeleinden.

De gemeente laat echter weten dat het gebruik van het pand voor maatschappelijke doeleinden in strijd is met het bestemmingplan. De gemeente eist dat het gebruik wordt beëindigd en legt koper een dwangsom op van € 10.000,-. Koper spreekt aankoopmakelaar X aan voor de schade wegens het schenden van zijn zorgplicht. Koper is van mening dat aankoopmakelaar X de bestemming niet correct heeft toegelicht hetgeen wel van hem mocht worden verwacht.

Aankoopmakelaar X is van mening dat hij niet met de koper heeft afgesproken om de bestemming van het aangekochte pand te controleren. Aankoopmakelaar X heeft de bestemming alleen toegelicht. 

Rechtbank Amsterdam
Doordat de aankoopmakelaar de bestemming heeft toegelicht is de rechter van oordeel dat de aankoopmakelaar zich heeft gedragen alsof een dergelijke opdracht tot het controleren van het bestemmingsplan in de opdracht tot aankoop was inbegrepen.

Een deskundige makelaar dient zich, indien hij een cliënt adviseert, van de juistheid van zijn advies te vergewissen. Hij moet er immers vanuit gaan dat zijn cliënt conform zijn advies zal handelen. De cliënt mocht ervan uitgaan dat die informatie juist was. Dit betekent dat de aankoopmakelaar niet de zorgvuldigheid heeft betracht die van hem als makelaar mocht worden verwacht en aldus tekortgeschoten is in de opdracht tot aankoop. Aankoopmakelaar X is aansprakelijk voor de schade.

Terug naar nieuwsoverzicht

Algemeen

Stationsweg 102   
1852 LN Heiloo
072 - 532 24 20

info@kbmakelaars.nl

algemene voorwaarden
disclaimer

VERKOOP / AANKOOP / TAXATIES

Heeft u een professioneel advies nodig voor de verkoop van uw woning? Bent u op zoek naar een nieuwe woning? Wilt u weten wat uw huis waard is? 

Woning verkopen?
Woning kopen?
Woning taxeren?

OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m vrijdag:
09.00 uur tot 17.30 uur
Zaterdag: 09.00 uur tot 13.00 uur

Vrijblijvende afspraak